HTD Gunnebo

Algemeen: 12 A B A A 3. De slijtage van de ketting en componenten mag nergens 10% van de originele afmeting overschrijden. De slijtage van de ketting is als volgt gedefinieerd: maximaal 10% van de gemid- delde diameter van het materiaal in 2 richtingen gemeten. Zie onderstaande afbeelding. 4. Overbelaste ketting dient onmiddellijk buiten gebruik gesteld te worden. 5. Gebruik uitsluitend originele reservedelen van Gunnebo Industries. Scherpe randen Straal R >2 x ketting Ø R > ketting Ø R < ketting Ø Reductiefactor 1.0 0.7 0.5 • De hoek mag niet kleiner zijn dan 90 Graden. • Vermenigvuldig de bovengenoemde reductiefactor met de WLL op het kettinglabel om de correcte WLL te bepalen. • Voorkom het slippen van de ketting over een scherpe rand tijdens het hijsen. • Zorg bij het in de broek hijsen dat de last in balans is om slip- pen te voorkomen. Indien de ketting om een hijsoog of as wordt gestropt adviseren wij dat de diameter hiervan minimaal groter is dan 3x de steek van de ketting. Onder deze waarde dient de WLL met 50% te worden gereduceerd. Stropketting Bij stropkettingen waarbij de inkorthaak wordt gebruikt waaraan tevens de ketting verbonden is, dient de tophoek de 30° niet te overschrijden. Montage Raadpleeg voor montage en uitgebreide onder- houdsinstructies de losse 'Gebruiksaanwijzingen'. Onderhoud Inspecteer minimaal iedere 12 maanden grondig het materiaal. Verhoog de frequentie indien dit volgens externe regelgeving is voorgeschreven en/of de gebruiks- omstandigheid dit vraagt of door ervaring uit het verleden. De inspecties dienen te worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Deze persoon is hiervoor opgeleid en beschikt over voldoende kennis en praktische ervaring. 1. Ketting met verbogen, gerekte schalmen of met scheuren en/ of butsen dienen te worden vervangen. Dit geldt ook voor vervormde componenten, zoals verbogen topschalmen, open gebogen haken en ieder onderdeel dat sporen van beschadi- ging laat zien. 2. Maximale speling tussen haak en klep (type BK). Opmerking: voor de GBK- en OBK-haken geldt dat het verschil gemeten dient te worden tussen “A”met een onbelaste veerdruk en “A” als de klep tegen de haak aan gedrukt wordt. Speling “B” is voor deze haken niet van toepas- sing. Zie de afbeelding in de kolom hiernaast. Vuistregel: de dwarsdoorsnede van de lading dient maximaal 0.3 x de lengte van de gestropte ketting te bedragen (LL): zie afbeelding. D+ d 0,9d n 2 ^ Size Max. A (mm). Max. B (mm). 6 2.2 3.5 7/8 2.7 4.5 10 3 6 13 3,3 7 16 4 9 18/20 5.5 10 22 6 11 26 6.5 12 28 7 13 Bij lasten met scherpe randen, dient de ketting tegen beschadiging beschermd te worden door gebruik te maken van hiervoor geschikt opvulmateriaal. Bij hijsen over scherpe hoeken dient de WLL met de volgende factoren te worden gereduceerd.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY3MTk=