HTD Gunnebo

Algemeen: 12 A B A A Straal R >2 x ketting Ø R > ketting Ø R < ketting Ø Reductiefactor 1.0 0.7 0.5 • De hoek mag niet kleiner zijn dan 90° C. • Vermenigvuldig de bovengenoemde reductiefactor met de WLL op het kettinglabel om de correcte WLL te bepalen. • Voorkom het slippen van de ketting over een scherpe rand tijdens het hijsen. • Zorg bij het in de broek hijsen dat de last in balans is om slippen te voorkomen. Indien de ketting om een hijsoog of as wordt gestropt adviseren wij dat de diameter hiervan minimaal groter is dan 3x de steek van de ketting. Onder deze waarde dient de WLL met 50% te worden gereduceerd. Stropkettingen Bij stropkettingen waarbij de inkorthaak wordt gebruikt waaraan tevens de ketting verbonden is, dient de tophoek de 30° niet te overschrijden. Montage Raadpleeg voor montage en uitgebreide onderhoudsinstructies de losse 'Gebruiksaanwijzingen'. Onderhoud en inspectie Inspecteer minimaal iedere 12 maanden grondig het materiaal. Verhoog de frequentie indien dit volgens externe regelgeving is voorgeschreven en/of de gebruiksomstandigheid dit vraagt of door ervaring uit het verleden. De inspecties dienen te worden uitgevoerd door een deskundig persoon. Deze persoon is hiervoor opgeleid en beschikt over voldoende kennis en praktische ervaring. 1. Ketting met verbogen, gerekte schalmen of met scheuren en/ of butsen dienen te worden vervangen. Dit geldt ook voor vervormde componenten, zoals verbogen topschalmen, open gebogen haken en ieder ander onderdeel dat sporen van dergelijke beschadiging laat zien. Maak de ketting en de onderdelen voor inspectie vrij van vuil en olie. 2. Scherpe beschadigingen aan componenten dient men d.m.v. slijpen of schuren te verwijderen of weg te slijpen, waarbij (na deze bewerking) de bij punt 3 genoemde 10% materiaal Vuistregel: de dwarsdoorsnede van de lading dient maximaal 0.3 x de lengte van de gestropte ketting te bedragen (LL): zie afbeelding. D+ d 0,9d n 2 ^ Size Max. A (mm). Max. B (mm). 6 2.2 3.5 7/8 2.7 4.5 10 3 6 13 3,3 7 16 4 9 18/20 5.5 10 22 6 11 26 6.5 12 28 7 13 32 7 13 Bij lasten met scherpe randen, dient de ketting tegen beschadiging beschermd te worden door gebruik te maken van hiervoor geschikt opvulmateriaal. Bij hijsen over scherpe hoeken dient de WLL met de volgende factoren te worden gereduceerd. afname niet overschreden mag worden. 3. De slijtage van de ketting en componenten mag nergens 10% van de originele afmeting overschrijden. De slijtage van de ketting is als volgt gedefinieerd: maximaal 10% van de gemid- delde diameter van het materiaal in 2 richtingen gemeten. Zie onderstaande afbeelding. 4. Indien een component of ketting in een samenstelling is overbelast / gerekt dient de gehele samenstelling onmiddellijk buiten gebruik te worden gesteld. Wanneer er lengteverschil is in geval van meersprongen kan dit duiden op overbelasting van een van de parten. 5. Ketting en componenten met ernstige corrosie dient men te vervangen. 6. Check de functie van de klep van de haak, indien nodig vervangen. 7. Check de functie van de pal van de veiligheidshaak, indien nodig vervangen. 8. Maximale speling tussen haak en klep (type BK). Opmerking: voor de GBK- en OBK-haken geldt dat het verschil gemeten dient te worden tussen “A”met een onbelaste veer- druk (let op dat er geen kracht wordt uitgeoefend bij het tegen de pal aandrukken van de klep) en “A” als de klep tegen de haak aan gedrukt wordt. Speling “B” is voor deze haken niet van toepassing. Zie afbeelding in de kolom hieronder. 9. Check de borging van de pen in de bus bij verbindings- schalmen type G door op de pen te tikken. Bij twijfel over de borgende werking de pen en bus vervangen. 10. Gebruik uitsluitend originele reservedelen van Gunnebo Industries. Na grondige inspectie door een deskundige dient men het certi caat, behorende bij het kettingsamenstel, te voorzien van inspectiedatum, bedrijfsstempel en handtekening. Scherpe randen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY3MTk=